Yleiset toimitusehdot

1. Law Office Dancon Oy noudattaa toimeksiannoissa näitä yleisiä toimitusehtoja, jotka syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset palvelunhankintaehdot, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu kirjallisesti toisin yksittäisen toimeksiannon osalta.

2. Toimeksiannon hoitamisesta huolehtii asiakkaaseen nähden vastuulakimies, joka päättää palvelun tuottamiseen tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista henkilö- ja muista resursseista. Ulkoisista resursseista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, mikäli se on toimeksiannon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen kannalta mahdollista.

3. Palvelumme oikeudellinen sisältö perustuu Suomen oikeuteen. Antamamme palvelun yhteydessä esitetyt käsitykset ja ohjeet eivät ole sovellettavissa muissa kuin Suomen oikeusjärjestyksen alaisissa asioissa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu vastuulakimiehen kanssa.

4. Julkaisemme palveluistamme ohjehinnastoa, jota sovelletaan, ellei muuta ole sovittu. Jatkuvissa tai useita toimenpiteitä vaativissa toimeksiannoissa veloituksemme perustuu aikaveloitukseen, josta toimeksiannon vastuulakimies antaa lisätietoja. Palkkiota voidaan korottaa, jos tehtävä on (i) lakimiehestä riippumattomista syistä erityisen kiireellinen tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, (ii) poikkeuksellisen vaikea tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa, (iii) asiakkaalle erityisen merkityksellinen taikka (iv) intressiltään asiakkaalle huomattava. Mahdollisesti annetut arviot toimeksiannon laskutuksesta ovat ei-sitovia, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

5. Palkkiomme määräytyy ohjehinnaston, sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen perusteella. Se on riippumaton siitä, korvaako asiakkaan oikeusturva- tai muu vakuutus palkkiomme kokonaan tai osittain tai ei ollenkaan.

6. Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain, ellei laskutuksesta ole erikseen sovittu toisin. Laskun maksuaika on 10 päivää. Laskuun lisätään säädetty arvonlisävero kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan. Palkkioiden lisäksi veloitetaan suorat toimeksiannon hoitamiseen liittyvät kulut. Mahdolliset laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kuusitoista (16) prosenttia vuodessa (vuodessa 365 päivää) tai kulloinkin voimassa olevan korkolain (20.8.1982/633, kuten muutettu) mukainen sen mukaan kumpi näistä on korkeampi.

7. Toimeksiannon päättyessä palautamme mahdolliset alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle.

8. Law Office Dancon Oy:n enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta toimeksiantajiin nähden on rajoitettu suurempaan seuraavista: kymmenentuhatta (10.000) euroa tai toimeksiannon palkkioveloituksen määrä. Law Office Dancon Oy ei kuitenkaan vastaa missään tilanteessa mistään välillisestä ja/tai epäsuorasta vahingosta.

9. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10. Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa 3.10.2016 lukien ja korvaavat kaikki aiemmat yleiset toimitusehdot.