ICT-sopimuspohjia suomeksi

Tarvitsetko pelkkiä sopimuspohjia ensi alkuun tai jos olet kokenut neuvottelija ja sopimuksenlaatija saatat pärjätä omin avuin kunnollisen sopimuspohjan kanssa.

Law Office Dancon Oy tarjoaa käyttöösi laajaa ICT-alan sopimuspohjakokoelmaa, jossa vuonna 2024 on yli 140 sopimuspohjaa suomeksi moniin eri tilanteisiin.

Sopimuspohjat ovat word-muotoisia ja vapaasti muokattavissa. Sopimuspohjat ovat käytössä salasanalla verkossa ja www-palvelu on ostettavissa hintaan 485 euroa (+alv 24 %) yhteistyökumppanimme TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kautta. Sopimuspohjia ei myydä yksitellen tai erissä.

TIEKEn ICT-sopimus -sivuilta löytyy luettavissa olevan esimerkkisopimuspohjan lisäksi myös muuta laatimaamme hyödyllistä sopimuksiin ja liikejuridiikkaan liittyvää asiaa.

Sopimuspohjien tilaamiseen liittyvissä asioissa kontaktihenkilö TIEKEssä on asiantuntija Jari Salo 043 820 0936.

Palvelun voi tilata verkossa

https://ict-sopimukset.fi/

ICT-SOPIMUSPOHJIA SUOMEKSI

Sopimuspohjakokoelmaan kuuluvat vuonna 2024 mm. seuraavat pohjat:

SaaS- ja jälleenmyyntisopimuspohjat:

Jälleenmyyntisopimuksen muistilista

Jälleenmyyntisopimuksen päättäminen

Jälleenmyyntisopimus, jälleenmyyjän versio

Jälleenmyyntisopimus, laitekauppa-integroitu ohjelmisto, neutraali

Jälleenmyyntisopimus, neutraali

Jälleenmyyntisopimus, päämiehen näkökulma

Jälleenmyyntisopimus-jmbrand, neutraali

Jälleenmyyntisopimus - laitekauppa, integroitu ohjelmisto, jälleenmyyjän versio

SaaS, yleiset sopimusehdot, toimittajamyönteinen

SaaS-käyttöehdot, toimittajamyönteinen

SaaS-palvelun yleiset ehdot, ostajamyönteinen

SaaS - yleiset toimitus- ja käyttöehdot, ostajamyönteinen

Hankintasopimuspohjat:

Alihankinta, neutraali

Hankintasopimus, myyjän versio

Hankintasopimus, neutraali-asiakasmyönteinen

Hankintasopimus, ostajan versio

ICT-hankintojen puitesopimus, neutraali

Myyntisopimuksen muistilista

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä, ostajan näkökulma

Palvelu(toimitus)sopimus, neutraali

Puitesopimus jatko-ostoista, neutraali

Toimeksiantosopimus, markkinatutkimus, neutraali

Toimeksiantosopimus it-konsultille

ICT-sopimuspohjat:

Alihankintasopimus - ostajan versio

Asiantuntijapalvelusopimus, neutraali

Asp-sopimus, neutraali

IPR-lausekkeen muutos alihankintasopimuksessa

Johtajasopimus

Koekäyttösopimus, neutraali

Konsultointisopimus it-palveluista, neutraali

Lisätukisopimus, neutraali

Ohjelmistotoimitussopimus ketterällä menetelmällä

Partnerisopimus, neutraali

Puitesopimus projektiyhteistyöstä

Purkusopimus, neutraali

Sovintosopimus ohjelmistotoimituksesta, lyhyt versio, neutraali

Tietojärjestelmän päivityssopimus, neutraali

Webkaupan käyttösopimus, neutraali

www-palvelun yhteistuotantosopimus, neutraali

Yhteistyösopimus it-palveluista, neutraali

Yhteistyösopimus markkinoinnista, neutraali

Yhteistyösopimus tutkimushankkeesta, toteuttajan näkökulma

Yleiset jälleenmyyntiehdot, päämiehen versio

Yleiset toimitusehdot, myyjän versio

Yleiset toimitusehdot, ostajamyönteinen

Ylläpitosopimus, lyhyt, ostajamyönteinen

Lisenssiehtopohjat:

Datan luovutussopimus, neutraali näkökulma

Käyttöoikeuden siirtosopimus (tarkennus)

Lisenssisopimuksen muistilista

Lisenssisopimus, neutraali

Lisenssisopimus-tavaramerkin käyttö, neutraali

Lisenssisopimus verkkopalvelun käytöstä

Loppukäyttäjän lisenssiehdot (EULA), toimittajamyönteinen

Määräaikainen ohjelmiston käyttöoikeussopimus, neutraali

Ohjelmiston vuokrasopimus, neutraali

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus (kertamaksu)

Tavaramerkin käyttöoikeussopimus, maksuton

www-palvelun ehdot, lyhyt, toimittajamyönteinen

www-palvelun toimitusehdot, toimittajamyönteinen

Osakassopimuspohjat:

Osakassopimuksen muutos, pienosakkaan exit

Osakassopimus, aloittava yritys

Osakassopimus, vähemmistöosakkuus, neutraali

Osakassopimus – Lunastusilmoitus, neutraali

Osakassopimus -myötämyynti-lyhyt, neutraali

Osakassopimus -perus, sijoittajan näkökulma

Osakassopimus -pitkä, sijoittajan näkökulma

Salassapitosopimuspohjat:

Luottamuksellisuussopimus (NDA), kaksipuolinen, neutraali

Luottamuksellisuussopimus (NDA), neutraali

Salassapitosopimus, IT-palveluyritykselle, neutraali

Salassapitosopimus, luovuttajan näkökulmasta

Salassapitosopimus, yksipuolinen

Työsuhdepohjat ja johtajasopimukset

Avainhenkilösopimus, neutraali

Irtisanominen-laiminlyönti

Johtajasopimus, neutraali

Johtajasopimus, työnantajan näkökulma

Toimitusjohtajasopimus, neutraali

Työsopimuksen irtisanominen - tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimus, neutraali

Varoitus työntekijälle, työnantajan näkökulma

Vuokratoimitusjohtajasopimus ja Konsulttisopimus hallinnosta, neutraali

Yhteistyösopimus ex-työntekijän kanssa, neutraali

Yriyskauppasopimuspohjat:

Liiketoimintakaupan esisopimus, neutraali

Liiketoimintakauppa, myyjän versio

Liiketoimintakauppa, ostajan näkökulmasta

Osakkeiden kauppakirja-lyhyt, myyjän näkökulmasta

Osakekauppasopimus, ostajan näkökulma

Kauppakirja osakkeiden ostosta, neutraali

Muut dokumenttipohjat:

Big Data muistilistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja, suunnatun osakeannin toteutus, neutraali

IPR-suojaamisen muistilistaa 12-2015

Liikehuoneiston vuokrasopimus, neutraali

Open Source Softwaren käytön muistilista

Open Source Software – vastuulauseke, tilaajan näkökulma

Reklamaatio pilvipalvelun sopimusrikkomuksesta (tietojen kadotus)

Sopimuksen purkaminen yksipuolisesti, tilaajan näkökulma

Tutkimussopimus, neutraali

Valtakirja ICT-konsultille


Ylimääräinen yhtiökokous - omien osakkeiden myynti

Ylimääräinen yhtiökokous - omien osakkeiden osto

8